Forum Prawa Obywatelskie Seniorów – już 31 stycznia!

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. rozpoczyna realizację nowego projektu pn. „Dobra administracja dla seniorów z grójeckiego”. Zapraszamy seniorów do aktywnego udziału – trwa rekrutacja na spotkanie.

Forum Prawa Obywatelskie Seniorów jest pierwszym działaniem w ramach rozpoczynającego się projektu Dobra Administracja dla seniorów z grójeckiego. Realizowany jest w ramach projektu grantowego „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. Działania realizowane będą przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. do czerwca 2024 r.

FORUM – ZAŁOŻENIA

Spotkane pn. “Forum Prawa Obywatelskie Seniorów” będzie dotyczyć przysługujących seniorom praw. Będzie to zarówno część wprowadzającą w formie wykładów, jak i część warsztatowa, która pozwoli odnieść się do praktycznego zastosowania poznanych praw.

Tematyka wykładów to m.in. wprowadzenie nt. Karty Praw Podstawowych, wyjaśnienie pojęć prawa do dobrej administracji m.in. do składania wyjaśnień, składania skargi itd., zapoznanie z przykładami zastosowania dobrej administracji w stosunku do seniorów. Część warsztatowa to przykłady zastosowania zasad dobrej administracji w urzędach, jakie znają seniorzy

Forum obejmuje dwa jednodniowe spotkania. Uczestnicy forum zostaną zaproszeni do uczestnictwa w kolejnych działaniach projektu. Podczas warsztatów w marcu wypracują rekomendacje dotyczące obsługi seniorów w urzędach. Rezultaty zostaną upowszechnione przez pakiet informacyjny dla seniorów z powiatu grójeckiego oraz organizację szkolenia w maju dla 18 przedstawicieli urzędów.

DLA KOGO?

Zapraszamy wszystkich seniorów z terenu powiatu grójeckiego, członków Sieci Aktywnych Seniorów Powiatu Grójeckiego a także osoby niezrzeszone. Łącznie w spotkaniu udział może wziąć 38 osób.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

I spotkanie 31 stycznia 2024 r., Miejsce: Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, godz. 9:00-15:00

II spotkanie 13 lutego 2024 r. Grójec

ZGŁOSZENIA:

Przyjmowane są telefonicznie i e-mailowo do dnia 26 stycznia 2024 r.

Kom. 504 968 412, e-mail: biuro@stowarzyszeniewarka.pl

Zadanie pn. „Dobra administracja dla seniorów z grójeckiego” realizowane w ramach projektu grantowego „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami” współfinansowanego ze środków Programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027.

Najnowsze wpisy