2023 r. w Stowarzyszeniu
W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zostało wyróżnione Medalem "Pro Masovia"

Medal ten jest okolicznościowym wyróżnieniem nadawanym osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, które wybitnie przyczyniły się do rozwoju gospodarczego i kulturalnego Mazowsza.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zostało docenione za całokształt działalności na rzecz regionu, zaangażowanie w sprawy lokalne oraz cenny wkład w umacnianie pozytywnego wizerunku Warki i całego Mazowsza.

Seniorada

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jest organizatorem corocznej “Seniorady” – wydarzenia mającego na celu świętowanie aktywności senioralnych.

Uczestników
0
Uczestniczących grup senioralnych
0

Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. od 2006 roku prowadzi ośrodek “Działaj Lokalnie” – za jego pomocą wspomagamy mieszkańców powiatu grójeckiego w realizacji społecznych projektów poprzez mikro dotacje.

Dofinansowanych organizacji
0
Gmin, z których pochodzą dofinansowane NGO
0
zł - Łączna pula dotacji
0

Światowy Dzień Jabłka

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. co roku organizuje obchody Światowego Dnia Jabłka. W trakcie wydarzenia odbywa się piknik rodzinny, którego głównym motywem jest jabłko, będące dziedzictwem regionu.

W wydarzeniu co roku biorą udział Koła Gospodyń Wiejskich powiatu grójeckiego, a także przedstawiciele Szlaku Jabłkowego.

Uczestników
0
Lat tradycji sadowniczych w regionie
0

Vivat Pułaski

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. co roku jest jednym z organizatorów pikniku “Vivat Pułaski”.