Kontakt

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000 16 03 18
NIP 797 18 51 483
BS Warka 61 9154 0005 2001 0098 3361 0001

Biuro

ul. Warszawska 45
05-660 Warka

Telefon

+48 504 968 412

E-mail

warka@stowarzyszeniewarka.pl
biuro@stowarzyszeniewarka.pl