Wspieramy rozwój
aktywności

Ludzie

Pomagamy liderom, społecznikom, działamy dla III sektora.

Miejsce

Działamy na terenie Warki i powiatu grójeckiego.

Jak działamy

Łączymy ludzi, organizujemy wydarzenia, przyznajemy dotacje, edukujemy.

Wartości

Lokalność, współpraca, aktywność, rozwój, dziedzictwo.

Aktualności

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie WARKA tj. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa – to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i jednocześnie są drogowskazem działania. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego od 2003 r.

Skupiamy się na rozwoju lokalnym, poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Prowadzimy Ośrodek Działaj Lokalnie, gdzie wspomagamy mieszkańców w realizacji społecznych projektów, poprzez mikro dotacje. Jesteśmy animatorami organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Działania

Działamy na rzecz aktywizacji mieszkańców
i promocji regionu grójeckiego.

W.A.R.K.A. pomaga

Do organizacji zgłaszają się firmy, które chcą za pośrednictwem Stowarzyszenia W.A.R.K.A. przekazać darowiznę rzeczową lub finansową.

Promocja lokalnego dziedzictwa

Vivat Pułaski, Komiksy historyczne, Światowy Dzień Jabłka.

Sieć Aktywnych Społeczników

Konkursy grantowe, w których wspieramy realizację pomysłów społeczników małymi kwotami 2-5 tysięcy.

Działaj Lokalnie

18 edycji konkursu grantowego, 386 dotowanych projektów. 60 zaktywizowanych miejscowości.

Szlak Jabłkowy

Powstał by wzbudzać poczucie dumy mieszkańców regionu grójeckiego w życiu w Największym Sadzie Europy.

Sieć Aktywnych Seniorów

90 dotowanych Inicjatyw Senioralnych, 500 zaangażowanych seniorów. Dowiedz się więcej!

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
w liczbach

Od 2003 roku to już ponad 20 lat działania organizacji. 60 zaktywizowanych miejscowości w Działaj Lokalnie, przeszkolonych ponad 90 lokalnych liderów, 10 edycji pikniku Vivat Pułaski, 7 Seniorad, kilkanaście publikacji promujących dziedzictwo regionu.
0 +
Dotacji Działaj Lokalnie
0
Zrealizowanych projektów
0
Wspartych organizacji i grup
0
Zorganizowanych imprez