Poznaj Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie WARKA tj. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa – to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i jednocześnie są drogowskazem działania. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego od 2003 r.

Skupiamy się na rozwoju lokalnym, poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Prowadzimy Ośrodek Działaj Lokalnie, gdzie wspomagamy mieszkańców w realizacji społecznych projektów, poprzez mikro dotacje. Jesteśmy animatorami organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Promujemy region poprzez organizację plenerowych, cyklicznych wydarzeń. Skupiamy się również na działaniach wykorzystujących potencjał Rzeki Pilicy, rozwijamy partnerstwo, by mieć realny wpływ na rozwój turystyki oraz zwiększenie atrakcyjności naszego regionu.

Jak działa Stowarzyszenie W.A.R.K.A.?

Działamy z ludźmi i dla ludzi, poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, promocyjne i finansowe. Wyzwalamy społeczną energię!

Misja

Naszą misją jest aktywizacja lokalnej społeczności i promocja gminy Warka i powiatu grójeckiego. Wspieramy rozwój aktywności i wyzwalamy społeczną energię.

Co robimy

Wspieramy aktywnych społeczników w organizacjach i grupach nieformalnych. Przyznajemy dotacje, inicjujemy partnerstwa, szkolimy. Organizujemy m.in. Wiwat Pułaski, Światowy Dzień Jabłka.

Dla kogo

Jesteśmy jedyną organizacja parasolową w powiecie grójeckim, naszymi działaniami wspieramy Koła Gospodyń Wiejskich, Grupy Senioralne, dzieci, młodzież, migrantów z Ukrainy.

Jak

Pozyskujemy środki z różnych źródeł na wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych, bierzemy udział w projektach, organizujemy konkursy grantowe dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
w liczbach

Od 2003 roku to już ponad 20 lat działania organizacji. 60 zaktywizowanych miejscowości w Działaj Lokalnie, przeszkolonych ponad 90 lokalnych liderów, 10 edycji pikniku Vivat Pułaski, 7 Seniorad, kilkanaście publikacji promujących dziedzictwo regionu.
0 +
Dotacji Działaj Lokalnie
0
Zrealizowanych projektów
0
Wspartych organizacji i grup
0
Zorganizowanych imprez

Należymy do:

Powiedzieli o nas:

Zofia Sieradzan
Zofia SieradzanLiderka Klubu Seniora ,,PoKUSa”
Czytaj więcej
Od 8 lat pod parasolem wsparcia i na pokładzie Stowarzyszenia W.A.R.K.A. jako lider nieformalnego Klubu Seniora ,,PoKUSa”.

Niezmiernie cenię sobie współpracę z tą organizacją, gdyż to dzięki szkoleniom, warsztatom i dotacjom finansowym osiągnęłam wymarzony cel – uśmiech na twarzy drugiego człowieka, uważność na niego i umiejętne celowanie w jego potrzeby. Zawsze mogłam i mogę liczyć na merytoryczną podporę, a ponadto to dzięki kadrze Stowarzyszenia z pozytywnym efektem aplikowałam do Szkoły Liderów PAFW z sukcesem ją kończąc. Nie wyobrażam sobie samotnej wędrówki przez świat społecznikowski bez wsparcia Stowarzyszenia W.A.R.K.A.
Dariusz Gizka
Dariusz GizkaBurmistrz Warki
Czytaj więcej
Od początku mojej pierwszej kadencji – od 2010 roku współpracuję ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A.. Jest to jedna z najprężniejszych organizacji działających na terenie Gminy Warka. Zaangażowanie społeczne, nieszablonowe pomysły łączy z profesjonalizmem działania.

Chętnie wspieram ludzi, którzy chcą zmieniać na lepsze nasze miasto i gminę, dlatego samorząd warecki angażuje się w organizację takich imprez Stowarzyszenia jak Światowy Dzień Jabłka, Seniorada, Vivat Pułaski oraz wsparcie aktywizacji seniorów, sołectw a także rozwój Szlaku Jabłkowego oraz oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.
Aneta Męcel
Aneta MęcelPrzewodnicząca KGW Cudawianki w Machcinie
Czytaj więcej
KGW w Machcinie CUDAWIANKI dzięki Stowarzyszeniu W.A.R.K.A. przeprowadziło od 2019 roku kilka projektów m.in. „Metamorfoza – Lepsza Ja” „Stylowe Cudawianki” „Zielone Szamanki” . Dzięki tym projektom my – członkinie KGW oraz nasza społeczność możemy się integrować, aktywować oraz pokazywać jak można zmieniać tą naszą małą, lokalną Ojczyznę. Współpraca ze Stowarzyszeniem to „Czysta” przyjemność. Na każdym etapie możemy liczyć na wsparcie, pomoc, doradztwo.
Włodzimierz Przybylski
Włodzimierz PrzybylskiPrezes firmy Deltima
Czytaj więcej
Organizacja powstała z pasji młodych ludzi którzy pobudzili do życia Warkę. Stowarzyszenie promuje region. Działają sprawnie i nieprzerwanie. Pieniądze powierzone wydają efektywnie, bo Dzięki Stowarzyszeniu tak wiele się dzieje – organizowane są imprezy, pikniki.
Poprzedni
Następny
Zespół

Poznaj nas!

Andrzej Zaręba

Funkcja

Założyciel Stowarzyszenia i wieloletni działacz społeczny. Absolwent Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Półfinalista ogólnopolskiego konkursu tygodnika Newsweek Polska „Społecznik roku 2010”. Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego, Przewodniczący Rady Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce. W Stowarzyszeniu odpowiada za rozwój i promocję, współpracę z biznesem lokalnym. Animuje działania na rzecz promocji Warki i podtrzymywania tożsamości lokalnej. Pracuje jako dyrektor Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej”.

Dorota Kołakowska

Funkcja

Zarządza biurem Stowarzyszenia. Planuje kierunki rozwoju. Od ponad 15 lat pozyskuje środki na rozwój organizacji i realizację projektów wspierających społeczników i promocję regionu. Swoje doświadczenie przekazuje innym prowadząc szkolenia m.in. z pozyskiwania środków. Absolwentka Szkoły Liderów PAFW, Akademii Trenerskiej BORISa, Kursu dla zarządzających PROMENGO, jedna z zespołu Inicjatorów Partnerstwa Jabłkowej Warki i Szlaku Jabłkowego, pracuje również jako Specjalista ds. pozyskiwania środków i rozwoju gminy w Urzędzie Miejskim w Warce.

Kontakt: dkolakowska@stowarzyszeniewarka.pl, 504 671 770

Marzena Pawłowska

Funkcja

Koordynatorka projektów realizowanych przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w tym promujących region (Szlak Jabłkowy w największym sadzie Europy) oraz działania senioralne (m.in. kwartalnik „Aktywny Senior”). Absolwentka filologii polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach, w Warce mieszka od 2011 roku. Doświadczenie zdobyła pracując w wydawnictwie edukacyjnym i instytucji kultury. Odpowiada za realizację projektów, promocję oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Kontakt: mpawlowska@stowarzyszeniewarka.pl tel. 504 968 412

Agnieszka Łeszczyńska

Funkcja

Koordynuje projekty małe i duże. Absolwentka polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych z partycypacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie organizowania społeczności lokalnych zdobywała w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. W stowarzyszeniu odpowiada za rozwój działań senioralnych i ekologicznych.

Kontakt: aleszczynska@stowarzyszeniewarka.pl tel. 504 968 412

Agnieszka Knotek

Funkcja

Specjalistka z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. W Stowarzyszeniu W.A.R.K.A. zajmuje się Administracją biura oraz koordynacją programu Działaj Lokalnie. Doświadczenie zdobyła prowadząc własną działalność gospodarczą.

Kontakt: aknotek@stowarzyszeniewarka.pl tel. 504 968 412