Działaj Lokalnie 2024 – rusza nabór!

Dzialaj Lokalnie

Stowarzyszenie W.A.R.K.A ogłasza otwarcie naboru wniosków w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie”! W konkursie mogą wziąć mieszkańcy pięciu gmin leżących na terenie działalności Ośrodka Działaj Lokalnie W.A.R.K.A. tj.: Chynów, Grójec, Goszczyn, Jasieniec, Warka.

Ideą projektu „Działaj Lokalnie” jest pobudzanie do aktywności i współpracy na rzecz dobra wspólnego. Najważniejsze, by mieć pomysł na zmianę swojego najbliższego otoczenia. Maksymalna kwota dotacji wynosi 6 000 zł. Wnioski można składać do 19 kwietnia do godz. 23:59.

– organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, zarejestrowane koła gospodyń wiejskich

– grupy nieformalne działające przy instytucjach bądź organizacjach pozarządowych (w których imieniu wniosek składa dana instytucja) 

– grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie (np. grupa mieszkańców osiedla, wsi) 

Grant w wysokości do 6 000 zł można dostać na projekty aktywizujące mieszkańców wokół sprawy na rzecz dobra wspólnego.

Po pierwsze obudzić w sobie duszę społecznika! Przemyśleć, co można zmienić w najbliższym otoczeniu, zaangażować mieszkańców do wspólnych działań, wyzwolić społeczną energię. Po opracowaniu koncepcji – należy złożyć wniosek o dofinansowanie.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem generatora wniosków: LINK

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem generatora w terminie od 15 marca br. do 19 kwietnia br. do godz. 23:59.

Zgodnie z Regulaminem projekty nie mogą być akcyjne, a powinny trwać min. 3 miesiące –  max 6 miesięcy w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2024r.

Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat konkursu zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 22 marca br. w godz. 13:00 (CeSiR Warka, ul. Warszawska 45, sala nr 3)

  • 15 marca – ogłoszenie konkursu działaj lokalnie
  • 22 marca – szkolenie dla wnioskodawców „ jak napisać dobry wniosek”
  • 19 kwietnia – koniec naboru, wyłączenie generatora
  • 23 kwietnia – ocena formalna wniosków
  • 6-24 maja – ocena przez komisję 
  • 28 maja – godzina 14:00 posiedzenie komisji
  • 30 maja – ogłoszenie wyników
  • 1 czerwca – data umowy dotacji
  • 11 czerwca – uroczyste wręczenie umów dotacyjnych
  • 31 grudnia – koniec realizacji projektów

REGULAMIN

KARTA OCENY FORMALNEJ

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA

OŚWIADCZENIE

PRZYKŁADOWY WNIOSEK IDL

PRZYKŁADOWY WNIOSEK NGO

PRZYKŁADOWY WNIOSEK GN

Program “Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na terenie powiatu grójeckiego za realizację programu odpowiada Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – Ośrodek Działaj Lokalnie. Dotacje mogą być przyznawane dzięki wsparciu finansowemu Gminy Warka, Gminy Chynów, Gminy Goszczyn, Gminy Jasieniec, Gminy Grójec,Powiatu Grójeckiego, firmy TRANS-MED Dariusz Witkowski, Banku Spółdzielczego w Warce, Klondaik, Biowet Drwalew, Hotel Chynów, Frostico Chłodnia Warka, Twój Owoc, Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Cendromet Technology, Delix i mieszkańców przekazujących 1,5% podatku.

Kontakt: Agnieszka Knotek, e-mail: aknotek@stowarzyszeniewarka.pl tel: 504 968 412

Najnowsze wpisy