Kajakiem po Pilicy – informator turystyczny

Co jest celem?

Celem projektu jest promocja spływów kajakowych w powiecie grójeckim oraz propagowanie walorów turystycznych powiatu grójeckiego w obrębie turystycznego wykorzystania wyjątkowego zasobu naszego regionu tj. Doliny rzeki Pilicy.

Działania

Efektem będzie wydanie 5.000 egz. informatora przeznaczonego dla osób, które chcą uzyskać wiedzę, jak ciekawie i bezpiecznie skorzystać z walorów turystycznych rzeki Pilicy w dolnym jej biegu obejmującym powiat grójecki. Informator będzie wydany w formie składanej broszury (np. w postaci harmonijki o formacie A7), gdzie znajdą się informacje cenne z punktu widzenia turysty kajakowego tj. ilustrowana mapka Pilicy od Domaniewic aż po ujście z zaznaczeniem m.in. miejsc wodowania kajaków, atrakcji turystycznych zlokalizowanych wzdłuż tras kajakowych; informacja o kontaktach do firm wypożyczających kajaki, informacja o zasadach bezpieczeństwa na kajaku

Finansowanie

Zadanie publiczne pn. Kajakiem po Pilicy – informator turystyczny dofinansowane ze środków z budżetu Powiatu Grójeckiego

Data realiacji

01.05.2023 – 20.10.2023

Kontakt

Karolina Mirowska