Dobra administracja dla seniorów z grójeckiego

Co jest celem?

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na terenie powiatu grójeckiego na temat praw seniorów do dobrej administracji i wypracowanie rekomendacji dotyczące obsługi seniorów w urzędach.

Działania

  • Forum Prawa Obywatelskie Seniorów- 2 spotkania dla 38 seniorów
  • Warsztat Dobra administracja oczami seniorów podczas którego seniorzy- 1 spotkanie dla 18 seniorów
  • Pakiet informacyjny- „Senior w urzędzie zasady i standardy” – wersja online oraz druk 1 tys. ulotek
  • Szkolenie „Senior w urzędzie zasady i standardy” dla 18 przedstawicieli samorządu lokalnego

Finansowanie

Zadanie pn. „Dobra administracja dla seniorów z grójeckiego” realizowane w ramach projektu grantowego „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami” współfinansowanego ze środków Programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027.

Data realiacji

01.01.2024- 30.06.2024

Kontakt

Agnieszka Łeszczyńska