Włącz się ekologią – sieć lokalnych inicjatyw ekologicznych w grójeckim

Co jest celem?

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród liderów/liderek społecznych działających w organizacjach i aktywnych grupach na terenie powiatu grójeckiego. Projekt realizowany był poprzez działania edukacyjne w kilku formach.

Działania

  • Powołano Szkołę Liderów Eko czyli cykl warsztatów dla osób, które chcą zacząć realizować działania ekologiczne.
  • Nauka w działaniu polegała na realizacji 15 Edukacyjnych Inicjatyw Ekologicznych przez aktywne grupy mieszkańców i organizacji. W ich ramach realizowane były różnorodne warsztaty Eko, a efekty pracy zgłoszono do konkursu.
  • Odbył się konkurs „Produkty ekologiczne dla społeczności lokalnej”- jego pierwsza część to głosowanie publiczności, a druga to wybór najciekawszych i najbardziej wartościowych produktów pod kątem edukacji ekologicznej przez Komisję konkursową.
  • Odbyło się otwarte wydarzenie dla lokalnej społeczności – Piknik EkoAktywni w ramach Światowego Dnia Jabłka we wrześniu 2022 roku.
  • Powołano 3 partnerstwa na rzecz ekologicznego dobra wspólnego, które wspólnie zrealizowały swoją Partnerską Inicjatywę Ekologiczną.
  • Wydano broszurę „Produkty eko w grójeckim” będącą zbiorem produktów wypracowanych przez grupy i organizacje w ramach Edukacyjnych Inicjatyw Ekologicznych.

Finansowanie

Projekt „Włącz się ekologią – sieć lokalnych inicjatyw ekologicznych w grójeckim” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Data realiacji

01.05.2022 – 31.07.2023

Kontakt

Agnieszka Łeszczyńska