Seniorzy pokażmy się! Sieć Aktywnych Seniorów z Grójeckiego

Co jest celem?

Celem projektu jest wsparcie rozwoju aktywności osób starszych zrzeszonych w grupach senioralnych powiatu grójeckiego poprzez działania mające na celu poprawę wizerunku osób starszych.

Działania

  • Organizacja Forum Aktywności Senioralnej- wydarzenia sieciująco-promocyjnego pokazującego seniorów jako wartościową grupę społeczną. Podczas spotkania 38 seniorów będzie wspólnie kreatywnie pracować na pomysłami jak można zmieniać wizerunek osoby starszej.
  • Organizacja Parady Seniorów na w Warce. Będzie to przemarsz barwnie udekorowanych grup senioralnych przez miasto– ok. 400 osób. Osoby starsze przygotują dekoracje swoich grup oraz transparenty z hasłami promującymi aktywność seniorów.
  • Realizacja 3 oddolnych Inicjatyw Senioralnych „Seniorzy Pokażmy się”. To małe oddolne przedsięwzięcia będące efektem samoorganizacji seniorów z grup senioralnych. Inicjatywy będą pokazywać talenty seniorów i promować zaangażowania w działalność grup senioralnych.

Finansowanie

Zadanie publiczne pn. Seniorzy pokażmy się! Sieć Aktywnych Seniorów z Grójeckiego dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Data realiacji

24.04.2023 – 30.11.2023

Kontakt

Agnieszka Łeszczyńska