Projektowy Helpdesk dla III sektora z grójeckiego i białobrzeskiego

Co jest celem?

Celem projektu jest wzmocnienie kondycji podmiotów tj. grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie grójeckim i białobrzeskim, by efektywniej realizowały swoją misję zwiększając skuteczność pozyskiwania i rozliczania środków w konkursach grantowych na prowadzone działania lokalne.

Działania:

  • Cykl 5 szkoleń z planowania i realizacji projektów społecznych w okresie kwiecień-listopad 2024 r. przeprowadzający przez kolejne aspekty przygotowania i realizacji projektu. Uczestnikami szkoleń będzie 15 osób.
  • Doradztwo projektowe – 45 h doradztwa indywidualnego tj. wsparcie w ich bieżących problemach i potrzebach związanych z planowaniem, realizacją i rozliczaniem projektu dla 15 organizacji.

Finansowanie

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Data realiacji

01.04.2024-30.11.2024

Kontakt

Agnieszka Łeszczyńska