Pilica zachwyca – rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej w Dolinie Pilicy

Co jest celem?

Celem projektu jest zwiększenie turystycznego wykorzystania rzeki Pilicy w jej dolnym biegu na rzecz rozwoju oferty turystycznej dla mieszkańców województwa Mazowieckiego.

Co będzie się działo?

  • zainicjowane Lokalnego Partnerstwa „W.A.R.K.A i Przyjaciele Pilicy”, którego celem jest współpraca dotycząca rozwoju oferty turystycznej wokół Pilicy. Lokalne Partnerstwo tworzą instytucje, organizacje i ludzie, którym zależy na tym, by rozwijać potencjał miejsca, w którym żyjemy, odpoczywamy, spędzamy czas.
  • wydanie informatora „Kajakiem po Pilicy” którego celem będzie przybliżenie – szczególnie osobom posiadającym niewielką wiedzę w tym zakresie, informacji ułatwiających bezpieczne kajakowanie po Pilicy na odcinku objętym projektem. W mapie kajakowej znajdą się informacje na temat tras kajakowych, walorów Pilicy w dolnym biegu oraz dekalog kajakarza
  • zorganizowanie szkoleń nad rzeką pt. „Bezpiecznie w kajaku” połączonego z krótkim spływem kajakowym. W szkoleniu będą mogły wziąć udział również rodziny z dziećmi, aby bardziej zachęcić tą grupę do korzystania z takiej formy aktywności
  • zorganizowanie pikniku rodzinnego pt. „Lato nad Pilicą” z koncertem, potańcówką i animacjami dla dzieci.

Finansowanie

Zadanie publiczne pn. „Rzeki łącznikiem Mazowsza” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Data realiacji

1.05.2023 – 30.09.2023

Kontakt

Marzena Pawłowska