Pilica zachwyca – integracyjny piknik polsko-ukraiński

Co jest celem?

Celem jest integracja rodzin ukraińskich przebywających na terenie gminy Warka poprzez przybliżenie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego w formie letniego pikniku. Chcemy pomóc im się spotkać, wspólnie spędzić aktywnie czas. Rodziny ukraińskie przybyły do naszej gminy około rok temu, uciekając przed kryzysem wojny i stanowią już nieodłączny element naszego życia, naszej kultury i społeczności. Chcemy przyczynić się do ich integracji ze społecznością gminy Warka poprzez pokazanie i zaktywizowanie wokół lokalnego bogactwa jakim jest Pilica i jej brzegi. Poprzez wspólne aktywności chcemy stworzyć okazję do wspólnej zabawy oraz edukacji ekologicznej czerpiącej z zasobów wareckiego nadpilicza.

Działania

Będzie to piknik integracyjny „Pilica zachwyca”. W jego skład wejdą 4 rodzaje aktywności dla rodzin tj. warsztaty pt.  „rEKOdzieło” w formie zabaw i aktywności wykorzystujące zasoby naturalne oraz tradycje związane z Pilica i jej brzegami; spacer z przewodnikiem/przyrodnikiem edukacyjną ścieżką nadpiliczną; szkolenia „Bezpiecznie w kajaku” oraz wspólne ognisko z animacjami. W aktywnościach będzie brało udział w sumie 60 osób, w tym min 30 migrantów z Ukrainy.

Finansowanie

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” finansowanego przez UBS i koordynowanego przez BORIS w partnerstwie z MCPS

Data realiacji

01.07.2023-30.08.2023

Kontakt

Karolina Mirowska