Lokalnie EkoLOgiczni

Co jest celem?

Celem jest pobudzenie w młodzieży z wareckiego Liceum poczucia odpowiedzialności za ochronę klimatu i zaangażowanie ich do działań społecznych na rzecz ekologii.

Działania

  • Organizacja Edukacyjnych Eko Wypraw przybliżających lokalne zasoby przyrodnicze wareckiego nadpilicza (spacery) i działalności lokalnej ekologicznej organizacji pozarządowej Tropy Przyrody w Osadzie Krzaki (jednodniowa wyprawa).
  • Przeprowadzenie Konkursu na kampanię społeczną „Stawiam na LOkalne Eko” promującą zasoby nadpiliczne. W ramach konkursu powstaną plakaty i grafiki promujące lokalne zasoby przyrodnicze Warki.
  • Realizacja oddolnych młodzieżowych Inicjatywy Ekologicznych. Będą to mini projekty wymyślone, opracowane i przeprowadzone przez grupy młodzieży. Projekt będą polegać na przygotowaniu twórczego przedstawienia ekologii.
  • Zwieńczeniem projektu będzie prezentacja efektów pracy młodzieży w ramach Festiwalu Aktywności Eko.

Finansowanie

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z funduszu EOG i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Data realiacji

01.11.2022 – 30.01.2024

Kontakt

Agnieszka Łeszczyńska