Działaj Lokalnie w Grójeckim

Co jest celem?

Celem jest zapewnienie wkładu własnego do projektu polegającego na organizacji Lokalnego Konkursu Grantowego, i obsługa projektów wybranych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego, organizowanego przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Działania

  • Ogłoszenie i promocja Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie 
  • Wsparcie wnioskodawców i grantobiorców konkursu 
  • Rozstrzygnięcie konkursu i organizacji uroczystego wręczenia umów 

Finansowanie

„Zadanie publiczne pn. „Działaj Lokalnie” w grójeckim 2023 dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

Data realiacji

1.04.2023 – 31.12.2023

Kontakt

Agnieszka Knotek