MIĘDZYPOKOLENIOWE INICJATYWY KULTURALNE – wydłużenie naboru

 

Grupy Senioralne jeszcze do 18 sierpnia mogą składać swoje pomysły na Międzypokoleniowe Inicjatywy Kulturalne w ramach kolejnego projektu Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

Będę to oddolne przedsięwzięcia tworzone przez grupy senioralne łączące pokolenia. Seniorzy mogą w nich realizować różnego rodzaju warsztaty, spotkania, czy inscenizacje itp. Sednem realizacji inicjatywy będzie przełamywanie barier pokoleniowych. Realizowane będą już sierpnia do końca października.

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące założeń Międzypokoleniowych Inicjatyw Kulturalnych:

DLA KOGO KONKURS:

Podmiotem składającym inicjatywę może być grupa senioralna z terenu powiatu grójeckiego,  w tym członkowie Sieci Aktywnych Seniorów Powiatu Grójeckiego.

UCZESTNICY:

Bezpośrednimi uczestnikami będą seniorzy- członkowie grup senioralnych, dzieci, młodzież, rodzice. Przynajmniej połowa uczestników to osoby spoza grupy senioralnej. W 1 Inicjatywie weźmie udział ok. 20 osób.

TEMATYKA:

Międzypokoleniowe warsztaty czyli wśród inicjatyw pojawić mogą się wycieczki do muzeum dzieci i dziadków, różnego rodzaju warsztaty z szycia/drutów/szydełka, ceramiczne, taneczne, śpiewu. Inicjatywy mogą tez polegać na wspólnym wystawieniu przedstawienia, inscenizacji bajki, stworzeniu wspólne książki czy zebraniu wspomnień i lokalnej historii. Seniorzy wspólnie z innym grupami mogą zrealizować zajęcia z designu, fotografii, animacji filmowej czy mody.

KOSZTY:

Planowane jest pokrycie kosztów realizacji 3 Inicjatyw wysokości do 2000 zł na jedną inicjatywę. W tym 1000 zł może być przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia warsztatów, a drugie 1000 zł na materiały i rzeczy do przygotowania warsztatów.

JAK ZGŁOSIĆ POMYSŁ:

Aby zgłosić swój pomysł grupa senioralne musi opracować mini projekt i złożyć go na wymaganym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

KONSULTACJE:

Pomysły na realizację inicjatywy można konsultować ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A.: warka@stowarzyszeniewarka.pl lub aleszczynska@stowarzyszeniewarka.pl, 504 968 412 oraz w siedzibie Stowarzyszenia W.A.R.K.A. po wcześniejszym umówieniu.

TERMINY:

Do  18 sierpnia 2023 r. – przyjmowanie wniosków

Do 18 sierpnia 2023 r. konsultacje wniosków

Do 25 sierpnia 2023 r.- rozstrzygniecie Konkursu  

Do 30 października 2023 r. – realizacja Inicjatyw

Do 10 listopada 2023 r. – złożenie sprawozdania

Zadanie publiczne pn. Połącz się kulturą – międzypokoleniowe Inicjatywy Seniorów dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Najnowsze wpisy