Kształtujemy świadomość ekologiczną

W piątek 26 kwietnia przedstawicielki Stowarzyszenia W.A.R.K.A. przeprowadziły kampanię informacyjno-edukacyjną na zlecenie Gminy Warka w ramach projektu “Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka”.

Celem warsztatów przeprowadzonych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowickiego w Konarach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie było kształtowanie świadomości ekologicznej. W części teoretycznej uczniowie dowiedzieli się czym jest pogoda, co to jest klimat oraz jakie są skutki zmian klimatycznych. Poznali także, w jaki sposób człowiek może nauczyć się dbać o naturalne zasoby ziemi i jak reagować na niespodziewane zjawiska.

Gośćmi specjalnymi byli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Warce, który opowiedzieli dzieciom o tym, jak mogą wypracować działania zmniejszające wpływ człowieka na klimat, a także nauczyć się właściwego reagowania w przypadku wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego. Ważnym aspektem było szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

“Cieszymy się, że gmina Warka powierzyła naszemu Stowarzyszenie organizację kampanii. Edukacja najmłodszych jest dla nas niezwykle ważna. Jesteśmy pewni, że dzieci to najlepsi edukatorzy w swoich rodzinach” – mówi Agnieszka Łeszczyńska, koordynatorka działań ekologicznych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Najnowsze wpisy