W.A.R.K.A. pomaga

Dlaczego?

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jest jedną z najprężniej działających organizacji pozarządowych na terenie powiatu grójeckiego. Współpracuje z samorządami, firmami, mediami, instytucjami i osobami indywidualnymi. Forma prawna, status Organizacji Pożytku Publicznego, pozycja w środowisku, sprawdzone metody działania i zaplecze infrastrukturalne w postaci biura są potrzebne w sytuacjach kryzysowych gdy trzeba zorganizować lub skoordynować pomoc dla osób w potrzebie.

Co?

Do organizacji zgłaszają się firmy, które chcą za pośrednictwem Stowarzyszenia W.A.R.K.A. przekazać darowiznę rzeczową lub finansową. Przykładami akcji pomocowych była dystrybucja past do zębów przekazanych przez firmę Colgate, środków czystościowych firmy Henkel. W ostatnich latach kapitał społeczny organizacji zaowocował skoordynowaniem akcji związanych reakcją na pandemię czy wojną na Ukrainie. Stowarzyszenie zorganizowało pomoc dla uchodźców z Ukrainy poprzez zapewnienie m.in. nauki języka polskiego i działania integrujące Ukraińców z polską społecznością.

Przekaż pomoc

W ramach akcji W.A.R.K.A. Pomaga organizacja zbiera środki w postaci darowizn, które następnie przekazywane są potrzebującym osobom.

Dane do wpłaty:

„W.A.R.K.A. dla Ukrainy”, tytuł przelewu: darowizna Pomagam Ukrainie

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
Ul. Warszawska 45, 05-660 Warka
Nr rachunku: 55 9154 0005 2001 0098 3361 0012

W.A.R.K.A. Pomaga, tytuł przelewu: darowizna na – podaj cel

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
Ul. Warszawska 45, 05-660 Warka

Nr rachunku: 61 9154 0005 2001 0098 3361 0001

Wsparcie: Samorząd Gminy Warka, Federacja Funduszy Lokalnych, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Czas trwania

Od 2010 roku

Opiekun/ka projektu

Andrzej Zaręba

Akcji pomocowych
0
zł wartość darowizn
0
Obdarowanych
0