Sieć Aktywnych Społeczników

Dlaczego?

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w 2006 roku dostrzegło, że aktywizacja lokalnych społeczności jest możliwa dzięki liderom. Osoby te – przewodzące grupami i organizacjami pozarządowymi mają mnóstwo energii, społecznego zaangażowania. Ich zapał jednak czasem bywał osłabiony z uwagi na przeciwności – formalne, finansowe i organizacyjne. Potrzebne było wsparcie merytoryczne – pomoc np. jak prowadzić księgowość organizacji, jak napisać wniosek, aby dostać dofinansowanie. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zauważyło jednocześnie, że wspierania liderów ma daleko większy zasięg aktywizacyjny niż tylko organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych czy rekreacyjnych. „Dać wędkę zamiast ryby” okazało się sprawdzonym hasłem.

Co?

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. prowadzi działania parasolowe dla III sektora w powiecie grójeckim. Doradza, szkoli by organizacje i grupy nieformalne lżej i skuteczniej działały w swoich środowiskach. Organizuje konkursy grantowe, w których wspiera realizację pomysłów społeczników małymi kwotami 2-5 tysięcy. Docenia i promuje pracę społeczników poprzez takie wydarzenia jak Święto Społeczników Powiatu Grójeckiego. Informuje o dostępnych środkach grantowych, doradza przy pisaniu wniosków m.in. jako Ambasador FIO Mazowsze Lokalnie. Promuje włączania ekologii do działań lokalnych. Łączy organizacje i instytucje w partnerstwa w celu realizacji wspólnych celów.

Wsparcie:

Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Grójecki

Publikacje:

Włącz ekologie do działań lokalnych – poradnik dla społeczników

poradnik-EKO-lokalnie-Stowarzyszenie-W.A.R.K.A-2_compressed-1

Czas trwania

Od 2006 r.

Opiekun/ka projektu

Agnieszka Łeszczyńska

0
Organizacjom pomogliśmy
0
Społeczników w sieci
0
Odbiorców szkoleń, wydarzeń dla III sektora