Sieć Aktywnych Seniorów

Dlaczego?

Sieć Aktywnych Seniorów Powiatu Grójeckiego (SAS) to pomysł na połączenie liderów ponad 25 grup senioralnych z powiatu grójeckiego. Powstała z inicjatywy aktywnych seniorów i Stowarzyszenia W.A.R.K.A. w 2016 roku po to, by liderzy mogli wymieniać się pomysłami i doświadczeniami na prowadzenie grup senioralnych. 

Co?

SAS to grupa powołana w 2016 roku podczas jednego ze szkoleń dla aktywnych seniorów organizowanych przez Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Grupa zaczynała od 13 osób obecnie to ok. 40 liderów grup senioralnych. Spotykając się średnio co 2 miesiące planują działania wspólne – tj. angażujące seniorów z różnych klubów. Wspólnie ustalają i podejmują decyzję dotyczącą reprezentacji aktywnych seniorów na lokalnych wydarzeniach, ustalają imprezy, wycieczki i inne działa mające na celu aktywizowanie osób starszych w grójeckim.

Przykładem inicjatyw SAS są np. reprezentowanie Sieci podczas Światowego Dnia Jabłka, organizacja wydarzenia „Seniorzy na 700 lecie Warki”, przeprowadzenie diagnozy sytuacji seniorów na terenie gminy Grójec i Warka, włączenie w organizację Seniorady – Święta Aktywności Osób Starszych czy w tworzenie kwartalnika „Aktywny Senior”. Stowarzyszenie prowadzi na Facebooku grupę Sieć Aktywnych Seniorów Powiatu Grójeckiego skupiającą ponad 300 seniorów z grup senioralnych, koordynuje organizację Seniorady, przyznaje dofinansowanie na oddolne inicjatywy aktywizujące osoby starsze.

Wsparcie

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, Program Aktywni+, Powiat Grójecki, Gmina Warka.

Kwartalik Seniorów Ziemi Grójeckiej – publikacja

AktywnySenior_I_2021_prev-1

Czas trwania

Od 2014 r.

Opiekun/ka projektu

Agnieszka Łeszczyńska

Seniorad
0
Grup senioralnych
0
Dotowanych inicjatyw
0