Działaj Lokalnie

Dlaczego?

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jest jednym z ponad 70ciu Ośrodków Działaj Lokalnie w Polsce

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Co?

Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspierani są zwykli ludzie, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jako Ośrodek Działaj Lokalnie organizuje konkursy grantowe na terenie gmin Chynów, Grójec, Jasieniec i Goszczyn. Wybierane są najlepsze projekty, które uzyskują dofinansowanie o wartości 6 tys. zł. Środki na granty pochodzą od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, lokalnych samorządów od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zbiera te środki, zajmuje się także działalnością szkoleniową, doradztwem i promocją realizowanych projektów Działaj Lokalnie. Przebieg konkursu nadzoruje Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje program „Działaj Lokalnie”.

Ogólnopolska strona programu: www.dzialajlokalnie.pl

Czas trwania

Od 2006 r.

Opiekun/ka projektu

Marzena Pawłowska

Edycji konkursu grantowego
0
Dotowanych projektów
0
Zaktywizowanych miejscowości
0