10 lat Sieci Aktywnych Seniorów

Sieć Aktywnych Seniorów Powiatu Grójeckiego to nieformalne zrzeszenie liderów 26 grup senioralnych, które łączą się w działaniu pod parasolem Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Właśnie świętowaliśmy jubileusz 10 lat funkcjonowania Sieci. Spotkanie odbyło się w Warce z udziałem władz samorządowych.

Sieć to grupa licząca ok, 40 liderów grup senioralnych reprezentujących ok. 500 seniorów z 26 klubów seniora. Podczas regularnych spotkań (średnio co 2 miesiące) wspólnie ustala plany, wymienia się doświadczeniami jak współpracować w grupie senioralnej oraz informacjami na temat ofert spędzenia czasu przez seniorów. Ma także realny wpływ na projekty, jakie są realizowane przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. dla tej grupy.

Podczas spotkania Zarząd Stowarzyszenia W.A.R.K.A. – Andrzej Zaręba i Dorota Kołakowska – uroczyście wręczyli nominacje dla 8 osobowej Rady Sieci, która będzie głosem liderów grup senioralnych reprezentującym całą Sieć. To Radzie przypadnie konsultacja planowanych działań i współtworzenie nowych projektów Sieci.

Spotkanie było okazją do przypomnienia aktywności grup senioralnych w 2023 roku. Aż 7 z nich realizowało projekty Działaj Lokalnie, 2 – Mazowsze Lokalnie, a 6 – inicjatywy senioralne, jak chociażby olimpiada senioralna, warsztaty fotograficzne oraz międzypokoleniowe wykonywanie wieńców dożynkowych. Takie działania to między innymi efekt pracy z liderami w Sieci Aktywnych Seniorów, którzy dzięki szkoleniom i wymianie doświadczeń tworzą projekty i pozyskują dofinasowanie na ich realizację.

Zaangażowanie seniorów i efekty działań z osobami 60+ docenili też obecni na spotkaniu goście – Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Wiceburmistrz Warki – Teresa Knyzio, Paweł Maciejewski – dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji oraz Jolanta Piątosa – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dzięki wsparciu lokalnych władz samorządowych i instytucji takich jak Centrum Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Komunalnych, Dworek na Długiej, seniorzy mogą efektywnie wykorzystywać powierzone im środki na realizację inicjatyw i uzyskać pomoc w udostępnieniu lokalu czy wsparcia pracowników instytucji.

Burmistrz Warki i Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji zaprezentowali wyremontowane przez Gminę Warka, dzięki dotacji z Programu Senior+, nowe pomieszczenia na spotkania seniorów, które mieszczą się na terenie CeSiR.

Na rok 2024 Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przygotowało nowe szkolenia i imprezy dla seniorów. Wśród nich będą: w styczniu i marcu szkolenia w ramach programu „Splot wartości”, w sierpniu Seniorada 2024 oraz w listopadzie Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego.

Grudniowe spotkania było także doskonałą okazją do podziękowań i świątecznych życzeń. Miłym akcentem na zakończenie był wspólny poczęstunek z kolędowaniem przy akompaniamencie Kapeli Bialskiej.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. dziękuje instytucjom, organizacjom i firnom za wsparcie działań aktywizujących seniorów. Wszystkim, którzy chcą aby seniorzy mieli taką pomoc zachęcamy do przekazania darowizny.

Zadanie pn. “Sieć Aktywnych Seniorów – 10 lat” jest współfinansowane ze środków Gminy Warka.

Najnowsze wpisy